Online MBA & EMBA-ohjelmat

Online MBA ja EMBA-ohjelmat on suunniteltu jatkuvan henkilökohtaisen kehityksen toimialasta ja tarjoavat useita johtavien yliopistojen ja kauppakorkeakoulujen ympäri maailmaa. Online Business ohjelmat ovat lukuisia ja saatavilla lähes kaikissa maissa. Suosituimmat online-liiketoiminnan ohjelmat ovat International Business, Marketing, yrittäjyys, Economics, Management, johtaminen, ja Project Management. Erilaisia ​​erilaisia ​​online-liiketoiminnan ohjelmia voi olla ylivoimainen - don 't anna sen estää sinua! Aloita haku katsomalla suosituin online Business ohjelmia alla.

Vasta lisätyt online-MBA:t

Leeds Beckett University

Liiketalouden Maisteriohjelma (Executive) (DL)

Helmikuu 20, 2018
Kehitä johtamistyylisi ja tulkaa strateginen ajattelija yhdistämällä nykyaikainen teoria käytäntöön ja valmistautumaan epävarmaan taloudelliseen ympäristöön, joka nyt kohdistuu yrityksiin eri puolilla maailmaa.

University of Saint Mary Online

MBA-rahoituksen Keskittyminen

Tammikuu 23, 2018
Mukauta nopeutettua online-MBA-tutkintoa, jossa keskitytään Finance-ohjelmaan. Tämä keskittyminen keskittyy raha-asioiden hoitajien kohtaamiseen päivittäin ja kykyä arvioida asianmukaisesti varoja ja arvioida riskejä. Vähintään 1 vuoden voit ansaita IACBE: n akkreditoidun verkko-MBA: n Saint Maryn yliopistosta ja tee tavoitteesi todellisek… [+]si. [-]

Lakshveer Overseas Solution

Master Of Business Administration (MBA)

Tammikuu 22, 2018
Master of Business Administration (MBA) on jatko-tutkinto, joka myönnetään opiskelijoille, jotka ovat oppineet liiketoiminnan tutkimukseen. Malesian yliopistojen, ulkomaisten yliopistokaupunkien kampusten (kuten Nottinghamin yliopiston, Monashin) ja muiden arvostettujen ulkomaisten yliopistojen tarjoamat Malesian instituutit tarjoavat suosittua ohjelmaa Ma… [+]lesiassa. [-]

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mitä ovat liiketalouden verkko-opinnot?

Liiketalouden verkko-opinnoilla tarkoitetaan akateemisia koulutusohjelmia, joita maailman parhaat kauppakorkeakoulut internetin ja muiden e-oppimisvälineiden välityksellä tarjoavat. Verkossa suoritettavien liiketalouden opintojen koulutusohjelmat koostuvat yleensä alan ydinalueista, joita ovat rahoitus, markkinointi, organisaatiokäyttäytyminen ja laskentatoimi. Näillä aloilla voi edelleen erikoistua ja painottua haluamiinsa aihekokonaisuuksiin. Liiketalouden verkko-opintoja voi suorittaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon tasolla että myös jatko-opintotasoisina.

Mitä hyötyä liiketalouden verkkotutkinnon suorittamisesta on?
Liiketaloiden verkko-opintoja suorittavat opiskelijat voivat kasvaa oman alansa asiantuntijoiksi, oppivat ratkaisemaan ongelmia, vastaamaan haasteisiin ja tekemään päätöksiä. Liiketalouden verkossa suoritettavista koulutusohjelmista valmistuneilla on myös tutkinnottomia paremmat mahdollisuudet saada työpaikka joko julkisen tai yksityisen sektorin arvostetulta toimijalta, tai ylennys vanhassa työpaikassa. Ja jo nykyaikaisten liiketalouden ohjelmien verkkoformaatti itsessään tempaisee opiskelijat syvälle nopeatempoiseen ja viestintätaitoja painottavaan koulutusympäristöön. Ne, jotka opiskelevat liiketaloutta verkossa, ovat jatkuvasti yhteydessä professoreihin ja opiskelutovereihin muun muassa videota ja ääntä yhdistelevien neuvottelupuheluiden, sähköpostien, foorumien ja multimediaa hyväkseen käyttävien e-oppimisvälineiden välityksellä. Yksi verkko-opiskelun keskeisimmistä eduista on niiden joustavuus ja se, että koska opintoja voi suorittaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, lähes kuka tahansa saa mahdutettua ne kalenteriinsa.

Mitä verkossa suoritettavassa liiketalouden tutkinto-ohjelmassa opiskellaan?
Verkossa suoritettavia liiketalouden tutkinto-ohjelmia on tarjolla monilla eri akateemisilla tieteenaloilla, ja ohjelmien rakenne voi vaihdella. Opiskelijat voivat opiskella muun muassa seuraavia aineita: projektijohtaminen, muodin vähittäiskauppa, kansainvälinen kauppa, kiinteistöt ja sijoittaminen, terveydenhuollon hallinto, pankkiala ja johtajuustaidot. Verkon välityksellä voi myös päästä suorittamaan MBA- tai EMBA- tutkintoa useissa maailman arvostetuimmissa kaupan alan oppilaitoksissa. Osa näistä liiketoimintajohtamisen maisteriohjelmista (Master of Business Administration) on varsin laaja-alaisia, kun taas osa on suunniteltu jonkin tietyn liike-elämän osa-alueen monessa liemessä keitetyille ammattilaisille.

Paljonko liiketalouden verkkotutkinnon suorittaminen maksaa?
Liiketalouden verkkotutkinnon kokonaiskustannukset koostuvat lukukausimaksusta, palkkioista ja muista maksuista. Nämä voivat olla eri kauppakorkeakouluissa hyvinkin eri hintaisia. Kannattaa olla suortaan yhteydessä kiinnostavaan oppilaitokseen, josta osataan antaa tarkempaa tietoa kokonaiskustannuksista sekä siitä, millaisista osasista liiketalouden tutkinnon kustannukset koostuvat. Verkossa suoritettavan liiketalouden tutkinnon kustannukset ovat todennäköisesti melko samanlaiset kuin vastaavan, kontaktiopetuksena suoritettavan tutkinnon kustannukset, mutta verkko-opiskelijoille voi muodostua säästöä siitä, etteivät opinnot vaadi paikan päälle matkustamista. Vain olemalla suoraan yhteydessä kouluun voi saada tarkkaa ja ajantasaista tietoa kiinnostavien liiketalouden ohjelmien kustannuksista.

Miten liiketalouden verkkotutkinto voi auttaa uralla eteenpäin?
Verkossa suoritetuista liiketalouden tutkinto-ohjelmista valmistuneiden mukaan heidän urakehityksensä on opintojen päättymisen jälkeen ollut selvästi aiempaa vauhdikkaampaa. Tilastojen mukaan tietyistä liiketalouden tutkinto-ohjelmista (erityisesti MBA- ja EMBA-ohjelmista) valmistuneilla on muita paremmat mahdollisuudet ylennykseen, heiden yhteiskunnallinen asemansa kohentuu ja he ovat muita valmiimpia johtavan aseman ja/tai yrittäjyyden mukanaan tuomiin haasteisiin.

Millaisia ovat pääsyvaatimukset liiketalouden verkkotutkinto-ohjelmiin?
Liiketalouden verkko-tutkinnon pääsyvaatimukset vaihtelevat jonkin verran ohjelmasta toiseen. Suurimmassa osassa liiketalouden verkkotutkinto-ohjelmissa opiskelijoiden alemman korkeakoulututkinnon keskiarvon täytyy ylittää jokin tietty pistemäärä, opiskelijoiden täytyy todistaa, että he hallitsevat tutkinto-ohjelman opetuskielen sujuvasti ja heidän täytyy toimittaa ohjelmaan suorittamansa GMAT- tai GRE-testin tulokset. Liiketalouden tutkinto-ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden täytyy suorittaa kaikki vaaditut tehtävät ja osallistua vaadittuihin arviointitilanteisiin. Useat liiketalouden opiskelijat myös tarttuvat kauppakorkeakoulujen tarjoamaan mahdollisuuteen ja hankkivat käytännön kokemusta työharjoittelun tai työkokeilujakson kautta. Joissain oppilaitoksissa opiskelijoiden täytyy myös tehdä itsenäistä tutkimustyötä ja palauttaa opintojen päätteeksi valmis väitöstutkimus tai muu opinnäyte.

Missä liiketalouden verkkotutkinnon voi suorittaa?
Liiketalouden verkkotutkinto-ohjelmia on tarjolla lukuisissa yliopistoissa ja kauppakorkeakouluissa lähes kaikkialla maailmassa. Tutkintoja voi suorittaa muun muassa seuraavissa maissa: Yhdysvallat, Espanja, Puola, Iso-Britannia, Sveitsi, Kenia, Etelä-Afrikka, Venäjä, Singapore, Australia, Belgia, Turkki, Costa Rica, Kolumbia, Peru ja Brasilia. Olemme koonneet yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millaista liiketalouden verkko-opiskelu näissä maissa on, ja kauttamme saa helposti myös yhteyden kiinnostavien oppilaitosten hakijapalveluihin.