Online PhD- ja DBA-ohjelmat

Filosofian tohtorin tutkinto (FT, englanniksi Doctor of Philosophy eli PhD) on yliopistoissa suoritettava jatkotutkinto. Se on alan korkein mahdollinen akateeminen tutkinto. Kauppatieteiden tohtorin tutkinto (Doctorate of Business Administration eli DBA) on jatkotutkinto, joita tarjoavat kauppakorkeakoulut sekä yliopistojen kaupallisten aineiden tiedekunnat.

Verkossa suoritettu PhD- tai DBA-tutkinto voi vaikuttaa uranäkymiin merkittävästi. PhD- ja DBA-tutkinnot voivat olla kilpailuvaltti tai jopa vaadittu pätevyys monissa johdon ja akateemisen maailman tehtävissä, ja niistä on hyötyä kaikille konsultointi- tai tutkimustehtävistä tai yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja ammattilaisille.

PhD- ja DBA-tutkinnot kuuluvat lukuisten yliopistojen valikoimiin eri puolilla maailmaa.

Erilaisia verkossa suoritettavia PhD- ja DBA-ohjelmia on päätähuimaava määrä - mutta älä lannistu! Aloita tutustumalla alle koottuihin kaikkein suosituimpiin PhD- ja DBA- verkkotutkinto-ohjelmiin.

Vasta lisätyt PhD verkko-ohjelmat

University of Fairfax

Tohtori Cybersecurityssä

Maaliskuu 10, 2018
Kuten tohtoriopiskelija, kaikki kurssisi tutustuvat yrityssuunnitteluun liittyvissä tietoturvapolitiikan kysymyksissä, saat loppuun verkkoturvallisuusprojektin kussakin, mikä mahdollistaa välittömän ja kestävän työpaikan osallistumisen. Opit johtavista, verkkopedagogiikan tiedekunnasta, jonka tietoverkkojen kollegat voivat olla kiinteä osa ammatilli… [+]sta verkostoa koko urasi ajan. [-]

California Intercontinental University

Kauppatieteiden Tohtori

Tammikuu 22, 2018
Kauppatieteiden tohtori (DBA) -ohjelma valmistaa valmistuneita edistymiseen nykyisissä työsuhteissaan tai uusissa uransa uramahdollisuuksissa. Opiskelevat edistyneimmät päätöksenteon taidot ja tekniikat, myös tohtorintutkinnon hakijat kehittävät ja tukevat tutkimus- ja kirjoitustaitoja, jotka edellyttävät korkean tason vastuuta akateemisissa ja liiketo… [+]imintaympäristöissä. Ohjelma kannustaa johtajia, yliopisto- tai yliopistoprofessoreita ja konsultteja käyttämään ammattitaitoaan tutkimaan, suunnittelemaan ja hallinnoimaan suuria järjestelmiä monimuotoisten ja monitieteisten talouksien monimutkaisissa organisaatioissa. [-]

Open University of Taras Shevchenko National University

Dokumentointi Kirjanpidossa Ja Verotuksessa

Elokuu 28, 2017
Yksi maailman parhaista yliopistoista ja 200 vuotta vanha. Taras Shevchenko Kyivin kansallisen yliopiston - KNU: n avoin yliopisto tarjoaa kirjanpidon ja verotuksen tohtoriohjelmaa, joka on tohtorikoulutuksen suorittaminen mestareilta kirjanpidossa ja verotuksessa. Tohtorikurssilla kehitetään kriittistä ajattelua verotuksen ja kirjanpidon alalla. Oh… [+]jelma tutkii paitsi säännöllisiä kirjanpitomenetelmiä myös rahoittaa, päätöksenteko teoriaa, verotusta ja tilastotietoja. Tutkimuksiin voi sisältyä myös taloudellinen raportointi, informaatiotekniikka ja verotuksen vaikutukset yrityksiin ja yksityishenkilöihin. [-]

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on verkossa suoritettava PhD-tutkinto?

Filosofian tohtori (FT, englanniksi Doctor of Philosophy eli PhD) on jatkotutkinto, ja sen suorittaneet siis voivat kutsua itseään "tohtoreiksi". Tohtorin tutkinto on yleensä alan korkein mahdollinen tutkinto, eli tohtorit ovat oman alansa ehdottomia asiantuntijoita. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa verkko-opintoina lukuisissa yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Verkossa suoritettavat PhD-ohjelmat ovat ihanteellinen vaihtoehto niille opiskelijoille, jotka eivät pysty esimerkiksi työn tai muiden velvollisuuksien tai oman asuinpaikan vuoksi olemaan päivittäin läsnä oppitunneilla. Kun opiskelija valmistuu hyväksytysti verkossa suoritettavasta PhD-ohjelmasta, on ansaittu tutkinto täsmälleen sama kuin kontaktiopintoina suoritetuissa PhD-ohjelmissa.

PhD-tutkinnon verkossa suorittamisessa on opiskelijalle monenlaista hyötyä. Kun opinnot voi suorittaa verkossa, ei yliopiston kampukselle ole tarvetta olla tuon tuosta matkustamassa. Opiskelija voi suorittaa online PhD-ohjelmaan kuuluvia kursseja milloin tahansa, yöllä tai päivällä, kunhan vain internet-yhteys löytyy. Erityisesti työssäkäyvät ammattilaiset, perheelliset opiskelijat sekä maantieteellisesti eristyksissä asuvat arvostavat verkossa suoritettavien PhD-ohjelmien joustavuutta. Osa puolestaan valitsee verkossa suoritettavan PhD-ohjelman siksi, että e-opiskelusta on itsessään monenlaista hyötyä. Osa opiskelijoista kokee, että verkko-opintoina suoritettavissa PhD-opinnoissa on tavallista enemmän tilaisuuksia pitää suoraa yhteyttä ohjaajiin ja muihin opiskelijoihin. Ja ne PhD-opiskelijat, joiden tutkimus vaatii kenttätyötä, ovat usein sitä mieltä, että verkossa suoritettava PhD-ohjelma tarjoaa paremman mahdollisuuden keskittyä tausta-aineiston keräämiseen ja kentällä olemiseen.

Tohtorinkoulutusohjelman voi suorittaa verkossa monilla eri aloilla, muun muassa yhteiskuntatieteissä, opetusalalla, terveystieteissä, liiketaloudessa ja luonnontieteissä. Opiskeltavat aiheet, vaaadittavat tehtävät ja tutkimusten kohteet luonnollisesti vaihtelevat valitusta alasta riippuen. Jotta tohtorin tutkinnon saa hyväksytysti suoritettua verkko-opintoina, tulee yleensä suorittaa kaikki vaaditut tehtävät sekä itsenäinen tutkimusprojekti.

Verkossa suoritettu PhD-tutkinto voi parantaa uranäkymiä huomattavasti. PhD-tutkinto voi olla kilpailuvaltti tai jopa vaadittu pätevyys monissa johdon ja akateemisen maailman tehtävissä, ja siitä on hyötyä kaikille konsultointi- tai tutkimustehtävistä tai yrittäjyydestä kiinnostuneille ammattilaisille.

Verkossa suoritettavien PhD-ohjelmien lukukausimaksut ovat eri yliopistoissa hyvinkin eri suuruisia. Yliopisto, sijainti, ohjelma ja opintojen ala voivat kaikki vaikuttaa verkossa suoritettavan tohtorin tutkinnon kustannuksiin. Osa yliopistojen tiedekunnista voi joko auttaa opiskelijoita taloudellisesti tai neuvoa, miten hakea stipendejä, apurahoja tai muuta rahallista apua. Kannattaa olla suoraan yhteydessä yliopistoihin, sillä ne voivat antaa tarkempaa tietoa verkossa suoritettavien PhD-ohjelmien kustannuksista.

Verkossa suoritettavien PhD-ohjelmien pääsyvaatimukset voivat myös vaihdella, sillä sekä akataaminen ala että kunkin yliopiston yleiset vaatimukset vaikuttavat niihin. Useissa yliopistoilta hakijoilta vaaditaan suoritettua maisterin tutkintoa, mutta joihinkin on mahdollista siirtyä suoraan kandidaattiopinnoista. Osa yliopistoista haluaa myös nähdä pisteet, joita hakija on saanut yleisistä pääsykokeista tai kielitaitoa mittaavista testeistä. Kun opiskelija on hyväksytty tohtorinkoulutusohjelmaa, täytyy kurssisuoritusten olla vähimmäissvaatimusten mukaisia. Verkossa PhD-tutkintoaan suorittavien täytyy myös kirjoittaa ja saada julkaistua itsenäinen tutkimusprojekti, joka tuottaa alalle merkittävää uutta tietoa.

PhD-ohjelman rakenne ja kesto perustuvat yleensä yliopiston kotimaan järjestelmään ja sen normeihin. Esimerkiksi Kanadassa PhD-opiskelijoiden täytyy kahden tohtorinkoulutusohjelmassa vietetyn vuoden jälkeen läpäistä kattava koekokonaisuus, ja vasta sitten heidät hyäksytään virallisiksi PhD-opiskelijoiksi. Saksassa tohtorin tutkintoaan suorittavat harvemmin osallistuvat kursseilla, vaan he saavat tutkimustyöhön tarvittavaa akateemista ohjausta professoreilta tai komitealta. Useimmissa maissa eniten tohtorin tutkinnon suorittamisen kestoon vaikuttaa itse opiskelija sekä tämän valitsema tutkimuskohde.

Tohtorin tutkinnon voi suorittaa verkko-opintoina useissa yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Verkko-opintojen ansiosta opiskelija voi asua missä tahansa, jopa eri maanosassa kuin yliopisto, jossa tämä opintojaan suorittaa. Lue täältä lisää maailman parhaiden yliopistojen tarjoamista, verkossa suoritettavista PhD-ohjelmista.